Měsíční archivy: Duben 2013

Anuitní splátka

Anuitní splátka má pevně stanovenou výši, která se během splácení úvěru mění pouze v případě, že se zvyšuje úroková sazba. Například při fixaci úrokové sazby je tato splátka stanovena vždy na konkrétní časové období. Hlavní výhodou anuitní splátky je její jednoduchost a přehlednost. Splátku tvoří dvě hlavní složky, a to splátka jistiny (úmor) a úrok. Poměr těchto dvou částí se během doby splácení hypotečního úvěru mění. Suma zaplacených úroků se během let snižuje, zatímco roční úmor se zvyšuje.

Vrácení poplatku za hypotéku

Vrácení poplatků spojených se spotřebitelským úvěrem nebo s hypotékou je dnes hojně diskutovaným tématem. Jestliže nechcete platit poplatky za vedení úvěrových účtů, můžete se bránit. Tento trend pochází ze zahraničí. Inspirací mu je například Německo, ve kterém klienti za své úvěry bankám nemusí již nic platit. Problematice vracení poplatků spojených s úvěry se věnuje například web jdeto.de. Zobrazit celý článek

Obchodní úvěr

Obchodní úvěr je takový úvěr, který se poskytuje ve zboží a splácí v penězích. Jedná se o nejstarší formu úvěru, která se vyskytuje v dodavatelsko-odběratelských vztazích. V praxi funguje tak, že dodavatel poskytne odběrateli úvěr, kterým požaduje zaplatit za dodané zboží či poskytnuté služby. Písemným dokladem je tedy faktura.

Poslední komentáře