Měsíční archivy: Srpen 2013

Loan to value (LTV)

Loan to value můžeme definovat jako „částka k zapůjčení“. V souvislosti s hypotečním úvěrem se jedná o poměr výše úvěru a zástavní hodnoty nemovitosti. Tento poměr je pak vyjádřen číselnou hodnotou do 100. Jedná se o procento z ceny nemovitosti. Z něj se počítá maximální výše úvěru, kterou je banka ochotna poskytnout. LTV 100 je nejžádanějším hypotečním úvěrem, následuje LTV s hodnotou vyšší než 70. V některých zahraničních státech je možné zajistit si úvěr s LTV i vyšší než 100 (například Velká Británie).

Úrokové sazby hypoték

U hypotečních úvěrů se můžeme setkat se dvěma základními typy úrokových sazeb. Jedná se o fixní a variabilní úročení. V dnešním článku se zaměříme na oba typy, které si tak postupně představíme. Mnoho lidí dnes preferuje fixní sazbu, jelikož s fixací na 3 roky či na 5 let dosáhnou na výhodnější úrok, který se jim tak nemění ze dne na den. Mají tedy i jistotu stejné výše splátek po určitou dobu. Zobrazit celý článek

Poslední komentáře