Slovník

Na našem webu se zaměřujeme rovněž na pojmy souvisejícící s hypotečními úvěry. Jestliže řešíte svůj první hypoteční úvěr, možná se v odborné terminologii bank ztrácíte. Máme pro vás přehled nejčastějších pojmů, který neustále rozšiřujeme.

Čerpání hypotéky

Čerpání hypotéky probíhá na základě smlouvy o hypotečním úvěru. Následně je potřeba bance dodat potvrzení vkladu zástavního práva na zastavovanou nemovitost od katastru. Čerpání hypotečních úvěrů probíhá bezhotovostně, a to tak, že banka pošle peníze na účet klientovi nebo proplácí faktury – zde už záleží na individuální domluvě. Čerpání je jednorázové nebo postupné. Jestliže se rozhodnete pro koupi nemovitosti, bude spíše jednorázové, naopak při výstavbě je postupné.

Ručitel

Ručitel je osoba, která zajišťuje váš závazek. Pokud dlužník nebude řádně splácet, ručitel na sebe převezme odpovědnost a závazek věřiteli splatí. K tomu se zavazuje ve smlouvě. U většiny úvěrů dnes již ručitel není vyžadován, mnohdy stačí jen ručení nemovitostí nebo nějakou movitou věcí. K ručiteli je dobré přistoupit tehdy, když bonita dlužníka je z pohledu banky nedostatečná. Každý ručitel musí mít sepsánu písemnou smlouvu, jinak je jeho ručení neplatné – vyplývá to z charakteru závazku.

Dlužník

Dlužník je osoba, která si půjčí peníze. Vůči věřiteli má závazek a také povinnost své peníze splatit včas. Cenou za jejich vypůjčení je obvykle úrok a případně i nějaké poplatky navíc. Pakliže úhradu své půjčky (hypotéky) dlužník neprovede včas, hrozí mu zabavení nemovitosti, kterou ručí nebo exekuce dalšího osobního majetku. Vztah mezi věřitelem a dlužníkem by měl být vždy ošetřen smlouvou, která přesně stanoví práva a povinnosti jednotlivých stran.

Věřitel

Věřitelem v případě hypotečního úvěru je nejčastěji banka, která vám půjčí peníze. Vztah mezi věřitelem a dlužníkem by měl být smluvně ošetřen, aby nedocházelo během čerpání úvěru k nejasnostem. Věřitel poskytuje peníze, dlužník ručí svou nemovitostí, že je splatí v požadované výši a ve smluveném termínu.

Progresivní splácení hypotéky

Progresivní splácení půjčky je takové, při kterém se splátky průběžně zvyšují. Na začátku tedy platíte méně než na konci. V porovnání s anuitní splátkou jsou do poloviny splatnosti nižší, poté vyšší. U většiny hypotečních úvěrů si můžete splácení upravit podle svých představ v době končící fixace úrokové sazby.

Degresivní splácení hypotéky

Degresivní splácení hypotéky je takové, při kterém měsíční splátky postupně klesají. Výhodou je nižší suma zaplacených úroků, pokud se tento model splácení porovná s anuitními splátkami. Degresivní splácení si volí lidé, kteří mají aktuálně vysoké příjmy a do budoucna plánují například rodinu a vědí, že si již nebudou moci dovolit bance odvádět tolik finančních prostředků. Výše degresivní splátky se obvykle stanovuje na určitou dobu – například na jeden rok. Další splátka je již o něco nižší atd. Hypotéky s degresivním splácením mohou mít rovněž splatnost v desítkách let.

Odhad nemovitosti

Odhad nemovitosti je potřeba při každé žádosti o hypoteční úvěr. Vyhotovuje jej specializovaný odhadce, který musí mít uzavřenou smlouvu s bankou, u které žádáte o úvěr. Díky odhadu se zjistí hodnota nemovitosti, kterou budete při čerpání úvěru ručit. Může se jednat nejen o pozemek nebo byt, který kupujete, ale také o další nemovitost, kterou ručíte. V případě stavby se tento odhad vyhotovuje na několikrát a postupně se tak zjišťuje hodnota rozestavěného domku.

Hypoteční zástavní list

Hypoteční zástavní list neboli HZL je dluhopis, který vydává hypoteční banka. Jeho prostřednictvím získává finanční prostředky na poskytování hypoték. Jmenovitou hodnotu a hodnotu poměrného výnosu kryjí pohledávky z hypotečních úvěrů. Jedná se o jeden z nejbezpečnějších cenných papírů, který je obvykle spjat s fixní úrokovou sazbou. To, co vám banka nabídne, je čistý úrok, který nepodléhá dani z příjmů. V případě potřeby jej můžete kdykoliv prodat, jelikož je veřejně obchodovatelný.

Loan to value (LTV)

Loan to value můžeme definovat jako „částka k zapůjčení“. V souvislosti s hypotečním úvěrem se jedná o poměr výše úvěru a zástavní hodnoty nemovitosti. Tento poměr je pak vyjádřen číselnou hodnotou do 100. Jedná se o procento z ceny nemovitosti. Z něj se počítá maximální výše úvěru, kterou je banka ochotna poskytnout. LTV 100 je nejžádanějším hypotečním úvěrem, následuje LTV s hodnotou vyšší než 70. V některých zahraničních státech je možné zajistit si úvěr s LTV i vyšší než 100 (například Velká Británie).

Mimořádná splátka hypotéky

O mimořádné splátce mluvíme tehdy, když splatíte větší část úvěru najednou. Tuto splátku můžete uhradit většinou jen na konci fixace. Je samozřejmě možné ji do čerpání úvěru zanést i v jinou roční dobu. Ve smlouvě se pak sjednává, do kdy musí mimořádná splátka proběhnout. I v době fixace však může být zpoplatněna – například procentuální sazbou ze zbývající půjčky. Jednotlivé podmínky pro mimořádnou splátku zjistíte v sazebnících bank nebo se můžete obrátit na hypotečního poradce, který by měl mít v této oblasti dostatečné informace.

Poslední komentáře