LTV

Loan to value (LTV)

Loan to value můžeme definovat jako „částka k zapůjčení“. V souvislosti s hypotečním úvěrem se jedná o poměr výše úvěru a zástavní hodnoty nemovitosti. Tento poměr je pak vyjádřen číselnou hodnotou do 100. Jedná se o procento z ceny nemovitosti. Z něj se počítá maximální výše úvěru, kterou je banka ochotna poskytnout. LTV 100 je nejžádanějším hypotečním úvěrem, následuje LTV s hodnotou vyšší než 70. V některých zahraničních státech je možné zajistit si úvěr s LTV i vyšší než 100 (například Velká Británie).

Poslední komentáře