úvěr

Obchodní úvěr

Obchodní úvěr je takový úvěr, který se poskytuje ve zboží a splácí v penězích. Jedná se o nejstarší formu úvěru, která se vyskytuje v dodavatelsko-odběratelských vztazích. V praxi funguje tak, že dodavatel poskytne odběrateli úvěr, kterým požaduje zaplatit za dodané zboží či poskytnuté služby. Písemným dokladem je tedy faktura.

Poslední komentáře